Nieuws

Datum: woensdag 25 april 2012

Flex-bv: meer vrijheid én aansprakelijkheid

De flex-bv komt er aan. Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, kan per 1 juli 2012 de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (flex-bv) ingaan. Daarmee wordt het oprichten van een besloten vennootschap (bv) voor ondernemers een stuk eenvoudiger.

Meer vrijheid

Volgens partner Jeroen Droste van de Jong & Laan is de wet voor ondernemers een verbetering. "Er is meer vrijheid om de inrichting van een bv zelf te bepalen. Zo kun je stemrechtloze aandelen uitgeven aan bijvoorbeeld werknemers. Ze delen hierdoor mee in de winst, maar hebben geen stem bij de besluitvorming. Op deze manier vergroot je de werknemersparticipatie. Ook kun je makkelijker aandelen overdragen."

Minimumkapitaal verdwijnt

Daarnaast wordt de huidige geschillenregeling aangepast. Conflicten tussen aandeelhouders zijn zo sneller op te lossen. Bovendien verdwijnt de verplichte blokkeringsregeling en vervallen de bankverklaring bij storting in cash en de accountantsverklaring bij storting in natura. En misschien wel de opvallendste verandering: het vereiste minimumkapitaal van € 18.000 vervalt."

Opeisbare schulden

De afschaffing van de minimumkapitaaleis lijkt mooi, maar hier zit een behoorlijke adder onder het gras. Als een bv dividend uitkeert, moet straks eerst aan de hand van een balanstest en solvabiliteit- en liquiditeitseisen worden nagegaan of de bv na die uitkering haar opeisbare schulden nog kan betalen.

Aansprakelijkheid vergroot

Is dat niet het geval of is er niets getest of nagekeken, dan kan een bestuurder hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als een tekort ontstaat door zo'n uitkering. Een aandeelhouder moet hetgeen hij heeft ontvangen dan terugbetalen.

Uitkeren dividend

"Daar moeten ondernemers terdege rekening mee houden", meent Droste. "In de nieuwe situatie moet je dus heel goed nadenken of je dividend kunt uitkeren. Omdat er pas vaak achteraf controle is, moet het bestuur kunnen rechtvaardigen waarom het een dividenduitkering heeft gedaan."

Inschakelen accountant

Droste adviseert dan ook om bij twijfel een accountant in te schakelen. "Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Het is sowieso verstandig om een adviseur te laten kijken of een bv de juiste rechtsvorm is. In bepaalde gevallen is het voor een ondernemer fiscaal net zo aantrekkelijk om voor een eenmanszaak te kiezen. Het oprichten van een bv wordt wel gemakkelijker, maar dit betekent niet dat een bv automatisch de beste keuze is."

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Flex-bv: meer vrijheid én aansprakelijkheid

(3737x gelezen) | aansprakelijkheid,flex-bv,minimumkapitaal,aandeelhouders