Nieuws

Datum: dinsdag 10 mei 2011

Auto zakelijk voor de één, privé voor de ander

De kilometers die u voor de bv maakt in de auto van de zaak zijn in principe zakelijk. Dit kan echter anders zijn bij meerdere werkgevers, als u zakelijke kilometers maakt voor de tweede werkgever in de auto van de zaak van de eerste werkgever.

Een uitzondering op deze regel is mogelijk, maar dan moet u dat wel kunnen aantonen, zo blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. 


Bijtelling

U heeft te maken met een bijtelling bij uw inkomen als u de auto van de zaak ook voor privédoeleinden gebruikt. Het is mogelijk onder deze bijtelling uit te komen als u kunt aantonen dat u minder dan vijfhonderd kilometers privé met de auto van de zaak heeft gereden. 

Woon-werkverkeer  en ritjes voor de zaak zal de fiscus aanmerken als zakelijke kilometers. Het gebruik van de auto van de zaak voor andere doelen is dus privégebruik. De auto gebruiken voor de werkzaamheden van de tweede baan vallen hier ook onder.

Doorberekenen kosten

In een eerder arrest heeft de Hoge Raad echter twee uitzonderingen op bovenstaande regel aangegeven. De auto gebruiken voor werkzaamheden van de tweede baan is geen privégebruik als:

  • De auto mede namens de andere werkgever ter beschikking is gesteld.
  • Het andere werk in het kader van de eerste dienstbetrekking wordt uitgevoerd.

In een recente zaak bij de Hoge Raad ging het om een directeur-grootaandeelhouder (dga), die van deze uitzondering gebruik probeerde te maken. De ene bv betaalde een kilometervergoeding aan de andere bv van € 0,34 exclusief BTW. 

Het Hof in Den Haag had al aangegeven dat deze vergoeding te laag was, omdat het hier ging om een auto van meer dan anderhalve ton. Daarnaast was het voor het gerechtshof onduidelijk of de tweede baan werd uitgevoerd in het kader van de eerste dienstbetrekking.

De Hoge Raad was het eens met het gerechtshof en de dga kon de kilometers voor de tweede baan niet als zakelijk aanmerken. Volgens de Hoge Raad was het doorberekenen van de kosten niet voldoende wilde er sprake zijn van het ter beschikking stellen van de auto door beide werkgevers. Dit zou zelfs niet het geval zijn als alle kosten werden doorberekend. Wanneer dan wel gaf de Hoge Raad niet aan. De bijtelling was dus ook volgens de Hoge Raad van toepassing.


Uitspraak

Hoge Raad, 29 april 2011, LJN: BQ2830

Bron: Fiscaal Rendement

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - Auto zakelijk voor de één, privé voor de ander

(31044x gelezen) | Nieuws