Nieuws

Datum: woensdag 27 april 2011

LTO doet beroep op Tweede Kamer om impasse met twv’s te doorbreken

LTO Nederland doet een beroep op de Tweede Kamer om de impasse te doorbreken bij het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen (twv’s) voor Roemenen en Bulgaren. "Als niets verandert aan de huidige gang van zaken, komt het seizoenwerk op agrarische bedrijven vast te lopen. Zover mag het niet komen," aldus LTO Nederland.

Brief aan Tweede Kamer

In een brief aan de Tweede Kamer zet LTO op een rij, wat de afgelopen jaren is gedaan om aan voldoende seizoenwerkers te komen voor bedrijven in vooral het zuidwesten van het land. Hierbij is gezamenlijk opgetrokken met de overheid, in het bijzonder het UWV en gemeenten. "Het UWV wil zijn inspanningen intensiveren om meer mensen beschikbaar te krijgen en zo tot een halvering van het aantal twv's te komen. In een brief aan de Tweede Kamer (21 april jl.) schreef de minister geheel ten onrechte, dat het UWV de werkgevers waaronder LTO Nederland sinds januari jl. had geïnformeerd over die doelstelling," zo stelt LTO.

Overgangstermijn

LTO heeft onlangs een overgangstermijn voorgesteld, omdat de sector volgens de organisatie is overvallen door het aangescherpte twv-beleid. LTO Nederland: "Minister Kamp heeft daarin toegestemd en wel tot 1 juli a.s. In de praktijk leidde dit echter niet tot het afgeven van voldoende twv's. In maart van dit jaar werd nog maar de helft (52,2%) van de vergunningen verstrekt en deze maand is dat teruggelopen tot 27,2 %. In januari en februari was dat nog 97,7%. Begin maart stelde LTO Seizoenarbeid vast dat het UWV plotseling op de rem was gaan staan en de termijn bij afgifte van twv's liet oplopen."

Praktijk

Na 1 juli a.s. zouden alleen nog in uitzonderingsgevallen dergelijke vergunningen worden verstrekt, zo heeft minister Kamp laten weten. Dit valt volgens LTO niet te rijmen met de praktijk op de bedrijven; ondernemers kunnen niet aan voldoende mensen komen en het UWV en gemeenten slagen er niet om meer reëel aanbod te leveren. "Een aantal gemeenten begint er zelfs niet aan," aldus LTO.

Bron: Plein+

Naar overzicht

Deel op:

De Jong en Laan - LTO doet beroep op Tweede Kamer om impasse met twv’s te doorbreken

(28844x gelezen) | tewerkstellingsvergunning,twv