Debiteurenbeheer

Goed debiteurenbeheer is voor ieder bedrijf belangrijk, helemaal als in tijden van crisis de betaaltermijnen oplopen. Goed debiteurenbeheer scheelt tijd en geld.

Geldstroom op gang houden

Sinds de crisis staat debiteurenbeheer weer hoger op de agenda. Het is belangrijk de geldstroom op gang te houden om zo liquiditeitsproblemen te voorkomen. Als er op tijd betaald wordt, is er minder druk op het benodigde werkkapitaal. Goed inrichten van het debiteurenbeheer begint met het stroomlijnen en nauwgezet bijhouden van de debiteurenadministratie.

Signalen

Vaak zijn er voordat er problemen ontstaan al signalen dat de debiteur in financiële moeilijkheden verkeert. De signalen:

  • Betalingen komen steeds later binnen;
  • De debiteur doet toezeggingen die hij niet nakomt;
  • De debiteur bestelt plotseling grotere voorraden.

Adequaat reageren

Betaalt een klant na een betalingsherinnering niet, dan is adequaat reageren gewenst. Blijf in contact, herinner aan toezeggingen en stel een termijn voor betaling. Levert dit niet het gewenste resultaat op, begin dan met aanmanen, wijs op een eventuele  incassoprocedure en bijbehorende kosten en blijf contact houden.Levert ook dit niets op, maak dan de afweging een incassobureau in te schakelen. Let erop dat zij een NVI keurmerk hebben. Bedenk dat met het inschakelen van een incassobureau de relatie met de afnemer onder druk kan komen te staan.

Voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Screen bijvoorbeeld vooraf de kredietwaardigheid van klanten bij Kamer van Koophandel en Bureau Krediet Registratie. Nog een mogelijkheid; werk op basis van voorschoten. En stuur een opdrachtbevestiging om juridisch sterker te staan. Bij een bv die er niet goed voorstaat kan, eventueel in overleg met de klant, ook aan de moeder-bv gefactureerd worden.

Factoring

Debiteurenbeheer kan ook uitbesteed worden. Bij factoring draagt een bedrijf het debiteurenbestand over aan een extern bedrijf dat de afhandeling van de debiteuren voor zijn rekening neemt. In ruil daarvoor ontvangt de factormaatschappij meestal een percentage van de omzet. Het bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt, ontvangt direct bij verkoop het verkoopbedrag minus een percentage van de factormaatschappij.

Verwante artikelen

Meer weten?

Johan Evers

0546-660760
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Debiteurenbeheer

(6603x gelezen) | betalingsverkeer,debiteurenbeheer,debiteuren,Betaalproblemen