Huwelijkse voorwaarden

Aan ondernemen zijn risico's verbonden. Het is daarom verstandig bij een eigen bedrijf onder huwelijkse voorwaarden te trouwen. Dit voorkomt dat bij een eventueel faillissement uw partner aansprakelijk is.

Financieel wel of niet delen

Bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden zijn een aantal dingen belangrijk:

  • U moet in kaart brengen wat u met uw partner op financieel gebied wilt delen en wat u voor uzelf wilt houden.
  • Ook spelen andere zaken mee, zoals de rechtsvorm en de grootte van het bedrijf, maar ook de wenselijkheid om de onderneming te beschermen tegen een echtscheiding speelt een rol.
  • Als de partner geen inkomen heeft, kan hij/zij het huis betalen uit het te verrekenen inkomen. In de huwelijkse voorwaarden moet dan wel zijn opgenomen dat de hypotheekrente niet tot de kosten van de huishouding behoort.

Op naam staan

Privé-eigendommen, zoals het huis en de privé-auto, moeten aantoonbaar op naam van de partner staan om buiten een eventueel faillissement te blijven. Via een akte of factuur is aan te tonen dat deze objecten aan de partner toebehoren. Daarnaast moet de partner ook alle kosten (rente, aflossing en premies) voor zijn/haar rekening nemen.

Verrekenbeding

In de meeste huwelijksvoorwaarden is een verrekenbeding opgenomen.

  • Hierin staat beschreven hoe het vermogen moet worden verdeeld dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.
  • Vaak maken echtparen de afspraak dat zij jaarlijks samenvoegen wat ieder van hen van zijn inkomsten heeft overgehouden en dat zij dat overschot samen delen.
  • Bent u al getrouwd in gemeenschap van goederen, dan kunt u het huwelijk laten omzetten naar huwelijkse voorwaarden. Voor het maken van huwelijkse voorwaarden is echter wel toestemming van de rechtbank nodig.

Anderen bekeken

Verwante artikelen

Meer weten?

Henry Fraterman

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Huwelijkse voorwaarden

(10716x gelezen) | BOF,huwelijkse voorwaarden,testament,verrekeningsbeding