Vrije geldstroom

De adviseurs van de Jong & Laan corporate finance werken bij een waardering of waardebepaling met name met de Discounted Cashflow (DCF)-methode. Bij deze methode bepaalt niet de aanschaf- of boekwaarde van het activacomplex de waarde van een onderneming, maar de vrije geldstromen die het activacomplex genereert.

Vrije geldstroom

De vrije geldstroom wordt bepaald door de geldstroom uit exploitatie te verminderen met de noodzakelijke investeringen in nettowerkkapitaal en (materiële) vaste activa. Deze vrije geldstroom wordt vervolgens contant gemaakt tegen de vermogenskostenvoet om te komen tot de ondernemingswaarde.

Van de ondernemingswaarde wordt de marktwaarde van het vreemd vermogen afgetrokken om de marktwaarde van het eigen vermogen (= aandeelhouderswaarde) te bepalen.

Stand-alone waarde

In de praktijk spreekt men veelal over de stand-alone waarde van een onderneming.

  • Hiermee wordt aangegeven dat geen rekening is gehouden met een eventuele meerwaarde die een strategische partij aan de onderneming toekent.
  • Daarnaast is de waarde van een onderneming, activiteit of project niet objectief vast te stellen aan de hand van berekeningen.
  • Waarde is gebaseerd op schattingen, per definitie subjectief en ongelijk aan prijs. De uiteindelijke prijs komt tot stand via onderhandelingen.

Whitepaper

Verkooptraject onderneming

gratis downloaden

Meer weten?

Theo de Cock

038-4553011
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Vrije geldstroom

(2710x gelezen) | waardebepaling,Corporate Finance,DCF-methode,vrije geldstroom,stand-alone waarde