Pensioenaspecten

Wilt u een bedrijf kopen? Dan wilt u zeker weten dat de cijfers kloppen die u zijn verstrekt. Het is daarom aan te raden om een due diligence- of boekenonderzoek te laten verrichten. Tijdens een due diligence-onderzoek kunnen wij verschillende zaken voor u onderzoeken, waaronder de pensioenaspecten.

Pensioenaspecten in due diligence

Pensioenregelingen voor zowel de werknemers als de ondernemer zelf vormen vaak een complexe factor bij fusies en overnames. Door het uitvoeren van een actuarieel due diligence brengen we de financiële risico's en (on)mogelijkheden van de pensioenregelingen in kaart.

Dat bestaat uit:

  • Een eerste vereiste: het in kaart brengen van lopende en gewezen pensioenregelingen en de bepaling van de waarde van deze pensioenen op het moment van de verkoop/aankoop.
  • Beoordelen of in het verleden de pensioenregeling op de juiste manier is vormgegeven en/of de pensioenregeling is uitgevoerd door de juiste pensioenuitvoerder.
  • Vervolgens kan een bijkomende stap zijn: een onderzoek naar de toekomstige pensioenlasten en de gevolgen voor de cashflow op de langere termijn.

Wft-deelvergunning Pensioenverzekeringen

Naast de financiële kant spelen ook fiscale en juridische aspecten een rol. Per slot van rekening hebben werknemers verworven arbeidsrechten die niet zomaar terzijde geschoven kunnen worden.

De Jong & Laan beschikt als een van de weinige accountantskantoren in Nederland over een Wft-deelvergunning Pensioenverzekeringen, waardoor onze ervaren adviseurs u goed van dienst zijn bij een actuarieel due diligence.

Meer weten? Neem gerust contact op met een van onze corporate finance adviseurs.

Overige aspecten

De overige drie aspecten die we tijdens een due diligence kunnen onderzoeken:

Whitepaper

Verkooptraject onderneming

gratis downloaden

Meer weten?

Theo de Cock

038-4553011
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Pensioenaspecten

(2755x gelezen) | bedrijfsovername,due diligence,bedrijf kopen,boekenonderzoek