Financiële aspecten

Wilt u een bedrijf kopen? Dan wilt u zeker weten dat de die u zijn verstrekt kloppen.  Daarom is het verstandig een due diligence- of boekenonderzoek te laten verrichten. Tijdens een due diligence-onderzoek kunnen wij verschillende zaken voor u onderzoeken, waaronder de financiële aspecten.

Financiële aspecten in due-diligence

Bij een onderzoek naar de financiële aspecten analyseren we verschillende zaken:

 • Analyse van de historische resultaten
  Historische resultaten kunnen beïnvloed zijn door eenmalige posten, stelselwijzigingen, mutaties in voorzieningen, overnames/desinvesteringen, opening of sluiting van vestigingen, etc. Uit deze analyse kan een heel andere resultaatontwikkeling blijken dan die verondersteld werd op grond van de door de verkoper beschikbaar gestelde cijfers.
 • Analyse van de activiteiten van de onderneming
  Dit om vast te stellen met welke producten/diensten/klanten de onderneming geld verdient. Een grote afhankelijkheid van afnemers, maar ook van leveranciers, brengt risico's met zich mee.
 • Analyse sleutelfunctionarissen
  Welke sleutelfunctionarissen onderhouden de belangrijkste contacten? Een te grote afhankelijkheid van enkele sleutelfunctionarissen, waarvan het risico bestaat dat deze de onderneming verlaten, kan grote invloed hebben op de toekomstige ontwikkeling van omzet en resultaat.
 • Analyse van een (eventueel) seizoenspatroon in het werkkapitaal
  U wilt immers voorkomen dat u kort na de overname uw bank om aanvullende financiering moet vragen.
 • Analyse tussentijdse resultaten en verwachte resultaten over het gehele jaar
  Mogelijk wijzen de huidige resultaten erop dat de meest recente schatting van de resultaten over het hele jaar niet wordt gerealiseerd, waardoor de waardering van de onderneming respectievelijk de koopprijs van de aandelen onder druk komt te staan.
 • Winst versus vrije geldstroom
  Wat is winst? Winst kun je niet uitgeven. Daarom is het relevant om een vertaalslag te maken van winst naar vrije geldstroom. Immers de vrije geldstromen bepalen wanneer u de investering terugverdient respectievelijk het rendement op uw investering.
 • Analyse toekomstige investeringen in materiële vaste activa
  Mogelijk bevatten de historische onderhouds- en vervangingsinvesteringen posten die de ontwikkelingen van jaar tot jaar vertekenen en tot onredelijke conclusies leiden over de prognose van de vrije geldstroom van de onderneming.
 • Analyse balans
  Mogelijk zijn op de balans activa te hoog of passiva (inclusief zogeheten off-balance posten) te laag gewaardeerd, waardoor de waardering van de onderneming en daarmee de koopprijs van de aandelen onder druk komt te staan.
 • Analyse nettoschuld
  Mogelijk is de nettoschuld niet juist gedefinieerd in de intentieovereenkomst dan wel bij het bepalen van de waarde van de aandelen. Aandachtspunten zijn posten onder bijvoorbeeld de crediteuren en de overige schulden. Deze kunnen het karakter hebben van een rentedragende schuld, maar niet als zodanig in de jaarrekening zijn verantwoord.
 • Analyse of sprake is van claims dan wel van mogelijke milieurisico's

Zekerheid

Een due diligence is dus een belangrijk onderdeel van het koopproces. Een goed uitgevoerd due diligence-onderzoek geeft u zekerheid over de werkelijkheid achter de cijfers. Onze corporate finance adviseurs zijn specialisten op dit gebied en begeleiden u graag.

Overige aspecten

De overige drie aspecten die we tijdens een due diligence kunnen onderzoeken:

Whitepaper

Verkooptraject onderneming

gratis downloaden

Meer weten?

Theo de Cock

038-4553011
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Financiële aspecten

(5604x gelezen) | bedrijfsovername,due diligence,Corporate Finance,bedrijf kopen