Past u de Innovatiebox toe?

Er gaat mogelijk wat wijzigen in de regeling.

Een discussie over belastingontwijking binnen de OESO heeft mogelijk gevolgen voor de Innovatieboxregeling. Het is nog niet duidelijk welke kant het opgaat maar het is belangrijk er aandacht aan te besteden. Voor nieuwe situaties kan het zijn dat u niet meer in aanmerking komt of dat u bijvoorbeeld patent moet aanvragen.

De innovatiebox blijft waarschijnlijk gelden voor:

  • patenten
  • patentachtige rechten, zoals kwekersrechten
  • software beschermd door copyright
  • immateriële activa die vernieuwend zijn en ontwikkeld zijn door MKB-ondernemingen (groepsomzet < € 50 mln) op basis van een WBSO-verklaring, mits de WBSO-omzet van de belastingplichtige niet meer bedraagt dan € 7,5 miljoen per jaar.

Wel is ereen overgangsperiode tot 30 juni 2021 voor bestaande regelingen bij belastingplichtigen.

Huidige regeling

Wat houdt de huidige regeling ook alweer in? Winst die aan de Innovatiebox kan worden toegerekend wordt belast met (maximaal) 5% vennootschapsbelasting in plaats van (maximaal) 25%. Dit geldt als:

  • innovatieve werkzaamheden worden verricht én de onderneming beschikt over een octrooi/patent, of patentachtige rechten zoals kwekersrechten;
  • de onderneming een immaterieel vast activum ontwikkelt / heeft ontwikkeld waarbij voor de ontwikkeling een speur- en ontwikkelingswerk verklaring (S&O-verklaring) is afgegeven.

Meer weten? Download de whitepaper Innovatiebox.

Deel op:

De Jong en Laan - Innovatiebox

(772x gelezen) | innovatiebox,OESO,innovatieboxregeling