Pensioenadvies

Als ondernemer moet u rekening houden met verschillende pensioenregelingen. Voor uw werknemers wilt u het goed regelen, maar u moet ook voor uw eigen oudedagsvoorziening zorgen.  Zaak dus om u deskundig en op tijd te laten adviseren.

De pensioenadviseurs van de Jong & Laan zijn onder andere gespecialiseerd in drie pensioenregelingen:

 • Collectief pensioen
 • Individueel pensioen
 • Pensioen voor de dga

Collectief pensioen

Hebt u een collectieve pensioenregeling afgesloten voor uw werknemers en deze ondergebracht bij een pensioenverzekeraar? Dan hebt u vast vragen, zoals:

 • Valt mijn bedrijf onder de reikwijdte van een bedrijfstak pensioenfonds?
 • Voldoet mijn pensioenregeling nog wel aan alle wettelijke eisen?
 • Hoeveel procent van de totale premie wordt aangewend voor pensioenrechten voor de werknemers?
 • Zijn de kosten wel marktconform en in het verlengde daarvan: is een besparing mogelijk?
 • Is de pensioenregeling over een aantal jaren nog wel betaalbaar voor de onderneming?
 • Wat betekent de Wet Pensioencommunicatie voor mij als werkgever?

Collectief pensioen bij een bedrijfstakpensioenfonds

Is uw bedrijf verplicht of vrijwillig aangesloten bij een bedrijfstak pensioenfonds? Dan is onder andere het volgende van belang voor u:                                                                         

 • Is uw bedrijf wel bij het juiste pensioenfonds aangesloten?
 • Uw core business is gewijzigd; moet uw bedrijf zich aansluiten bij een ander pensioenfonds?
 • Zijn alle werknemers en de eventuele (ongehuwde) partners wel aangemeld bij het pensioenfonds?
 • Wordt het juiste loon wel doorgegeven aan het pensioenfonds?
 • Zijn er mogelijkheden voor uw bedrijf om het pensioenfonds te verlaten?
 • Wat betekent de Wet pensioencommunicatie voor mij als werkgever?

Onze pensioenadviseurs hebben hier antwoorden op en komen samen met u tot de beste oplossing.

Individueel pensioen

Hebt u voor één of meerdere werknemers een individuele pensioenregeling afgesloten en deze bij één of meerdere pensioenverzekeraars ondergebracht? Dan is het mogelijk dat u besparingen in de premielasten kunt realiseren. Zo spelen vaak de volgende zaken een rol:

 • Individueel verzekerde pensioenregelingen zijn over het algemeen vrij duur. Zeker in verhouding tot de opbrengst van de pensioenpolis. De investering (premie betaling) staat dikwijls niet in verhouding tot de opbrengst (hoogte pensioen).
 • Er bestaat een grote kans dat er voor u een voordeligere oplossing voorhanden is die ook nog een beter resultaat voor uw werknemer(s) oplevert.
 • De wetgever verandert voortdurend de pensioenwetgeving waardoor de pensioenregeling periodiek moet worden gecontroleerd en aangepast.

Dga pensioen

Een directeur groot aandeelhouder (dga) heeft meer mogelijkheden om een goede pensioenregeling te treffen, meer dan werknemers.  Als dga hebt u de mogelijkheid uw pensioenregeling onder te brengen bij uw eigen onderneming. Maar het is ook mogelijk deze geheel of voor een deel te verzekeren bij een pensioenverzekeraar. Welke constructie het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af:

 • Hoeveel pensioen u ambieert.
 • Wat uw risicobereidheid is.
 • Of de onderneming in staat is financiële middelen aan te wenden om te sparen voor pensioen. Of hebt u juist alle financiële middelen nodig om te ondernemen?
 • Hoe het met uw partner zit; wordt hij of zij wel verzorgd achtergelaten indien u onverhoopt komt te overlijden?

Toekomst Dga pensioen in eigen beheer

Het Dga pensioen in eigen beheer heeft sinds enige jaren veel aandacht van de politiek. Door de extreem lage rentestand bestaat een groot verschil tussen de fiscale- en bedrijfseconomische waarde van de pensioenverplichting. In bedrijfseconomisch opzicht levert dat voor veel ondernemers problemen op. Zo kunnen veel ondernemers geen of nauwelijks dividenduitkeringen doen zonder dat de betaalbaarheid van hun pensioen in het geding komt.

Het huidige kabinet streeft ernaar de problemen met betrekking tot pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 opgelost te hebben. De vraag is of dat wordt gerealiseerd. Vanzelfsprekend staan onze pensioenadviseurs u graag te woord als u hierover vragen hebt. 

Dienstverleningsdocumenten

Hieronder kunt u onze dienstverleningsdocumenten in pdf downloaden.

Meer weten?

Ron Mulder

0548-537470
NaN

Stel uw vraag

Deel op:

De Jong en Laan - Pensioenadvies

(7723x gelezen) | pensioen,pensioenregeling,pensioenadviseur